Увійти

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАД Тікет» (надалі - «Оператор»), 115114, м. Москва, Дербеневска набережна, буд. 7, спор. 12, пов. 2 є уповноваженою особою щодо здійснення обробки персональних даних.

 

Цим Ви вільно, своєю волею і в своїх інтересах висловлюєте згоду на обробку Оператором наданих Вами персональних даних.

 

Оператор обробляє надані персональні дані в наступних цілях:

 • забезпечення Оператором надання комплексу послуг за допомогою Платформи;
 • розгляду звернень та скарг;
 • забезпечення безпеки послуг, що надаються і запобігання шахрайських дій;
 • поліпшення якості роботи Платформи, підвищення зручності її використання, розробки нових продуктів та послуг;
 • персоналізації взаємодії з Користувачами Платформи;
 • направлення по каналах зв'язку інформації про послуги, статус їх надання, а також про акції, знижки, новини та рекламні пропозиції Оператора і його партнерів;
 • просування Сервісів Платформи на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Користувачами за допомогою мереж зв'язку;
 • проведення статистичних та аналітичних досліджень в маркетингових і стратегічних цілях Оператора.

Оператор обробляє Ваші наступні персональні дані: прізвище, ім'я, по батькові; стать; громадянство; контактний телефон; адреса електронної пошти (e-mail); дані документів, що посвідчують особу (номер, дата видачі, термін закінчення дії, орган, що видав документ); місце проживання; дані платіжної карти (номер платіжної картки, CVC/CVV-код, ім'я та прізвище власника картки, дата видачі, дата закінчення терміну дії карти); контент (коментарі, які користувач залишає на сайті); інша інформація, яку Користувач добровільно залишає на сайті; IP адреса і країна її реєстрації; інформація з cookies; інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами); час доступу; адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок; реферер (адреса попередньої сторінки); інші дані, що збираються лічильниками аналітики, сторонніх організацій, встановлених на сайті відповідно до Політики конфіденційності.

Оператор здійснює такі дії з наданими персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, перевірка (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (розкриття, надання, доступ), включаючи транскордонну передачу даних в країни, які забезпечують належний захист прав суб'єктів даних, деперсоніфікацію, блокування доступу, видалення або знищення, а також будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством Російської Федерації, у випадках, обумовлених х нижче.

Оператор передає надані персональні дані наступним третім особам:

 • постачальникам послуг, таким як перевізники, постачальники готельних послуг, оренди авто або агенти, які діють від імені постачальників для забезпечення надання замовлених Послуг;
 • сервісним організаціям, що залучаються для надання Вам послуг, включаючи обробку платежів, запобігання шахрайським діям, проведення бізнес-аналізу і маркетингових досліджень, а також обслуговування клієнтів;
 • діловим партнерам, спільно з якими Оператор пропонує певні продукти та послуги;
 • державним органам, коли це потрібно за законом для судових розглядів, виконання судових рішень та інших правових процесів, а також з метою отримання доказів або дотримання наших законних прав;
 • в інших випадках, передбачених Політикою конфіденційності.

Цією згодою також Ви підтверджуєте, що передані Вами персональні дані є повними і достовірними і можуть використовуватися в цілях просування послуг.

Цим Ви даєте свою згоду направляти Вам електронні листи та (або) інформаційні повідомлення на вказану вами адресу електронної пошти та (або) номер мобільного телефону, включаючи повідомлення інформаційного характеру та іншу інформацію про рекламні акції, що проводяться нами.

Ваша згода надається на невизначений термін і може бути в будь-який момент відкликана шляхом подання відповідного письмового повідомлення на адресу Оператора на електронну пошту privacy@anywayanyday.com.

 

 

Останнє оновлення: 03.12.2019 р.

 

Попередня версія (ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ)