Увійти

Дата розміщення: 03.12.2019

 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (надалі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку ТОВ «АВАД Тікет» (надалі по тексту - Оператор), розташований на доменному імені www.anywayanyday.com, може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів ТОВ «АВАД Тікет» і його партнерів.

Оператор є Контролером персональних даних за змістом положень Занального Регламенту щодо захисту персональних даних Європейського Союзу (GDPR).

Справжня Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Оферти та Угоди користувача.

 

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

 • Сайт - сукупність Системи, Контенту та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі «Інтернет», доступ до якої забезпечується, в тому числі, по доменному імені www.anywayanyday.com;
 • Сервіси - комплекс послуг з оформлення авіа та/або залізничних квитків, бронювання номерів у готелях та інших додаткових послуг, що надаються Користувачеві за допомогою Платформи.
 • Система - система «еніуейенідей.ком» (Свідоцтво про державну реєстрацію програми для ЕОМ № 2013612738).
 • Оператор - юридична особа, яка володіє і управляє Сайтом, яка організує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
 • Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певної або визначеної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).
 • Платформа - означає Сайт та/або Мобільний додаток, що належать і знаходяться під контролем та управлінням Оператора, в рамках функціонування яких надаються Сервіси.
 • Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 • Конфіденційність персональних даних - обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
 • Користувач Сайту (надалі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
 • Замовлення - оформлений запит Користувача на отримання послуг, обраних на Сайті і пов'язаних з бронюванням та придбанням квитків за бажаною ціною.
 • Cookies - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і такий, що зберігається на комп'ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
 • IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Передача персональних даних Користувача Оператору є добровільною.

Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки його персональних даних.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен негайно припинити використання Сайту.

2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Оператор не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, що доступні на Сайті.

2.4. Оператор не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

 

 1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Оператора щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Оператора при реєстрації та/або оформленні Замовлення на Сайті.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних або авторизаційних форм на Сайті і можуть включати в себе наступну інформацію:

 • прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
 • стать;
 • громадянство;
 • контактний телефон Користувача;
 • адреса електронної пошти (e-mail);
 • дані документів, що посвідчують особу (номер, дата видачі, термін закінчення дії, орган, що видав документ);
 • місце проживання Користувача;
 • дані платіжної карти (номер платіжної картки, CVC/CVV-код, ім'я та прізвище власника картки, дата видачі, дата закінчення терміну дії карти);
 • контент Користувача (коментарі, які користувач залишає на Сайті);
 • інша інформація, яку Користувач добровільно залишає на Сайті.

3.3. Оператор захищає дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

 • IP адреса та країна її реєстрації;
 • інформація з cookies;
 • інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
 • час доступу;
 • адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
 • реферер (адреса попередньої сторінки);
 • інші дані, що збираються лічильниками аналітики, сторонніх організацій, встановлених на Сайті. Ці дані носять неперсоніфікований характер та спрямовані на поліпшення обслуговування користувачів, поліпшення зручності використання Сайту, аналізу відвідуваності.

Ці дані збираються автоматично, відправку цих даних можна заборонити, відключивши cookies в браузері, в якому відкривається Сайт.

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. Оператор здійснює збір статистики про IP-адреси Користувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 6.2. та 6.3. цієї Політики конфіденційності.

3.5. Для виконання Замовлення Оператор має право запросити у Користувача додаткову інформацію, яка може включати в себе конфіденційні персональні дані, зокрема про стан здоров'я.

3.6. У разі здійснення Користувачем бронювання авіаквитків та/або придбання додаткових послуг від імені третіх осіб або для третіх осіб Оператор проводить збір, обробку та передачу персональних даних, та інформації наданих Користувачем про дані третіх осіб на тих же умовах, що і збір, обробка та передача персональних даних та інформації про Користувача. При цьому, надаючи персональні дані та інформацію про третіх осіб Користувач підтверджує, що дані особи обізнані про ці умови, розуміють наслідки цих процесів і висловлюють повну та безумовну згоду на збір, обробку, зберігання та передачу своїх персональних даних.

 

 1. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

 

4.1. Персональні дані Користувача Оператор може використовувати в цілях:

 • забезпечення Оператором надання комплексу послуг за допомогою Платформи;
 • розгляду звернень та скарг;
 • забезпечення безпеки послуг, що надаються та запобігання шахрайських дій;
 • поліпшення якості роботи Платформи, підвищення зручності її використання, розробки нових продуктів та послуг;
 • персоналізації взаємодії з Користувачами Платформи;
 • направлення по каналах зв'язку інформації про послуги, статус їх надання, а також про акції, знижки, новини та рекламні пропозиції Оператора і його партнерів;
 • просування Сервісів Платформи на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Користувачами за допомогою мереж зв'язку;
 • проведення статистичних та аналітичних досліджень в маркетингових і стратегічних цілях Оператора.

4.2. Надання послуг Оператора неможливе без надання Користувачами всіх необхідних персональних даних.

 

 1. СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. При реєстрації/авторизації, в тому числі через соціальні мережі, Користувачеві пропонується надати наступні персональні дані:

 • адреса електронної пошти (e-mail);
 • пароль
 • інші дані, що збираються лічильниками аналітики, сторонніх організацій, встановлених на Сайті.

5.2. При підписці на розсилку Користувачеві пропонується надати наступні персональні дані:

 • адрес електронної пошти (e-mail);
 • інші дані, що збираються лічильниками аналітики, сторонніх організацій, встановлених на Сайті.

5.3. При бронюванні/купівлі авіа-, залізничних квитків, готелю (надалі - Послуги) або додаткових послуг, Користувачеві пропонується надати наступні персональні дані:

 • прізвище ім'я по батькові;
 • стать;
 • дата народження;
 • громадянство;
 • дані документів, що посвідчують особу (номер, дата видачі, термін закінчення дії, орган, що видав документ);
 • контактний телефон Користувача та третіх осіб, за вибором Користувача;
 • адреса електронної пошти (e-mail);
 • дані платіжної карти (номер платіжної картки, CVC/CVV-код, ім'я та прізвище власника картки, дата видачі, дата закінчення терміну дії карти).

Дана інформація необхідна для надання Послуг або додаткових послуг, з метою подальшої ідентифікації Користувача, як пасажира.

5.4. При замовленні Послуг автоматично створюється обліковий запис\особистий кабінет Користувача. Надалі, при вході в особистий кабінет, Ваша активність на сайті Оператора відстежується і зв'язується з обліковим записом Користувача.

5.5. При скачуванні та використанні Користувачем існуючих або майбутніх мобільних додатків Оператора, Оператор буде отримувати унікальний ідентифікатор пристрою, а вся інформація про здійснювану діяльності Користувача буде прив'язана до цього унікального пристрою. Крім того, Оператор може відстежувати і збирати дані про використання додатків - наприклад дату і час, коли додаток на пристрої Користувача звертається до серверів Оператора і яка інформація і файли були завантажені в додаток, а ця інформація може бути пов'язана з обліковим записом Користувача.

5.6. Оператор також здійснює збір інформації про Користувача в режимі офлайн, наприклад, коли Користувач звертається до Служби підтримки.

5.7. Оператор здійснює збір інформації про тип браузерів і пристрої за допомогою пристрою Користувача, наприклад, апаратний (MAC-) адреса, тип комп'ютера, роздільна здатність екрана, назва і версія операційної системи, виробник і модель пристрою, мова, тип та версія веб-браузера.

5.8. Оператор, постачальники послуг, а також будь-які рекламні мережі, які допомагають Оператору надавати Користувачу релевантні оголошення, можуть використовувати cookie-файли, піксельні теги, а також інші аналогічні технології для оцінки та відстеження загальної діяльності Користувача на Сайті і сторонніх веб-сайтах.

5.9. Оператор отримує інформацію про Користувача від сторонніх компаній - постачальників аналітичних послуг. Дані аналітичні служби використовують файли cookie та аналогічні технології, для аналізу дій Користувача з використання сервісів Оператора і складання статистичних звітів. Дані служби також можуть збирати інформацію про використання інших веб-сайтів Користувачами сервісів Оператора.

5.10. При використанні Сайту Користувачем IP-адреса пристрою Користувача автоматично ідентифікується і реєструється в лог-файлах сервера, так само, як і час відвідування Сайту і його конкретних сторінок Користувачем.

 

 1. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

6.2. Користувач погоджується з тим, що Оператор має право передавати персональні дані третім особам, зокрема:

 • постачальникам послуг, таким як перевізники, постачальники готельних послуг, оренди авто або агенти, які діють від імені постачальників для забезпечення надання замовлених Послуг;
 • сервісним організаціям, що залучаються для надання Користувачеві послуг, включаючи обробку платежів, запобігання шахрайським діям, проведення бізнес-аналізу і маркетингових досліджень, а також обслуговування Користувачів;
 • діловим партнерам, спільно з якими Оператор пропонує певні продукти і послуги;
 • державним органам, коли це потрібно за законом для судових розглядів, виконання судових рішень та інших правових процесів, а також з метою отримання доказів або дотримання законних прав Оператора виключно в цілях, визначених 4 розділом Політики конфіденційності.

 

6.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством РФ.

6.4. При втраті або розголошенні персональних даних Оператор інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

6.5. Оператор приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6.6. Оператор спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 

 1. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

7.1. Користувач зобов'язаний:

 • надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом;
 • оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації;
 • негайно інформувати Оператора про використання облікового запису Користувача третіми особами без згоди Користувача.

 

7.2. Оператор зобов'язаний:

 • використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності;
 • забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 6.2. і 6.3. цієї Політики конфіденційності;
 • вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті;
 • здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій;
 • зберігати персональну інформацію Користувача протягом періоду часу, необхідного для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності, якщо тільки більш тривалий термін зберігання не є необхідним відповідно до чинного законодавства.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Оператор, який не виконав свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства Російської Федерації, за винятком випадків, передбачених п.п. 6.2., 6.3. і 8.2. цієї Політики конфіденційності.

 

8.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Оператор не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

 • стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;
 • була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Оператором;
 • була розголошена за згодою Користувача.

 

 1. ТРАНСКОРДОННА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

9.1. Будучи агентом з продажу авіаквитків, Оператор з метою виконання здійснює передачу персональних даних постачальникам Послуг і додаткових послуг, розташованих по всьому світу. У зв'язку з чим Персональні дані Користувачів можуть зберігатися і оброблятися в будь-якій країні, де у Оператора є представництва, або в якій Оператор залучає постачальників Послуг і додаткових послуг.

9.2. Використовуючи Сайт Користувач дає свою згоду на передачу Персональної інформації за межі країни проживання Користувача в інші країни, де можуть діяти інші закони про захист інформації, відмінні від законів країни проживання Користувача.

 

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Оператор має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

10.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

10.3. Всі претензії, пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти на наступну адресу електронної пошти: privacy@anywayanyday.com.

10.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://www.anywayanyday.com/cms/pages/legal-documents/.

 

 1. КОНТАКТНІ ДАНІ

11.1. ТОВ «АВАД Тікет» - юридична особа, створена і, яка діє згідно з законодавством Російської Федерації і зареєстрована за адресою: 115114, м. Москва, Дербеневска наб., буд. 7, спор. 12, пов. 2

ОДРН: 1097746010724

Електронна пошта: privacy@anywayanyday.com.

 

 

ПОЛІТИКА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ від 28.06.2019

ПОЛІТИКА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ від 01.07.2017