Увійти

Російська Федерація, місто Москва

Дата розміщення: 04.09.2017

 

УГОДА ПРО ВИКОРИСТАННЯ

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Для цілей цієї Угоди нижченаведені терміни мають таке значення:

 

Адміністрація - особи, уповноважені Правовласником на здійснення адміністрування, управління, забезпечення технічної підтримки Платформи та інших дій, пов'язаних з її використанням;

Контент - спеціально підібрані і розташовані певним чином матеріали (текстові повідомлення, елементи дизайну, графічні зображення, фотографії, аудіо- та/або відео-твори і т.д.), які відображаються і можуть бути використані за допомогою Системи на Сайті або програмного забезпечення мобільних додатків;

Особистий кабінет - графічний інтерфейс Користувача на Сайті/в Мобільному додатку, що забезпечує доступ, в тому числі, до змісту і вартості оформлюваних послуг відповідно до функціоналу того чи іншого Сервісу;

Мобільний додаток - спеціально розроблене для портативних (мобільних) пристроїв програмне забезпечення anywayanyday, яке встановлюється і завантажувати Користувачем на такі пристрої за допомогою різних програмних платформ. Для цілей цієї Угоди Мобільний додаток включає в себе поточну версію і всі наступні;

Платформа - означає Сайт та/або Мобільний додаток, що належать і знаходяться під контролем і управлінням Правовласника та/або осіб, що входять з ним в одну групу, в рамках функціонування яких надаються Сервіси;

Користувач - користувач мережі Інтернет;

Правовласник - компанія ЕНІВЕЙЕНІДЕЙ ХОЛДИНГ ЛТД (ANYWAYANYDAY HOLDING LTD), зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів під номером компанії БВО 1726035, зареєстрований офіс якой розташований за адресою: Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вікхемс Кей I, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

Результати інтелектуальної діяльності-результати інтелектуальної діяльності відповідно до ст.1225 Цивільного кодексу Російської Федерації, передбачені функціональними можливостями Платформи і Контентом складових її об'єктів;

Угода - ця угода про використання Платформи;

Сайт - сукупність Системи, Контенту та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі «Інтернет», доступ до якої забезпечується, в тому числі, по доменному імені www.anywayanyday.com;

Сервіси - комплекс послуг з оформлення авіа та/або залізничних квитків, бронювання номерів у готелях та інших додаткових послуг, що надаються Користувачеві за допомогою Платформи;

Система - система «еніуейенідей.ком» (Свідоцтво про державну реєстрацію програми для ЕОМ № 2013612738);

 

1.2. В Угоді можуть бути використані терміни, не визначені вище. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, а також звичаями ділового обороту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Угода встановлює і визначає умови і правила використання Користувачами Платформи.

2.2. Встановлюючи Мобільний додаток і використовуючи його будь-яким способом, здійснюючи доступ до Сайту, використовуючи його та/або здійснюючи будь-які інші дії на Сайті, Користувач підтверджує, що він повністю прочитав, зрозумів, згоден і приймає цю Угоду з урахуванням можливих змін, зобов'язується її дотримуватися і нести відповідальність за її порушення. У разі незгоди з умовами цієї Угоди, Користувач повинен негайно припинити використання Платформи.

2.3. Правовласник залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни до цієї Угоди без направлення спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу одразу після розміщення такої на відповідній сторінці, передбаченої функціоналом Платформи, якщо прямо не передбачено інше. Регулярне ознайомлення з діючою редакцією Угоди є обов'язком Користувача. У разі незгоди зі змінами, внесеними до цієї Угоди, Користувач зобов'язаний припинити використання Платформи. Користувачам також рекомендується отримати кваліфіковану юридичну допомогу, перш ніж здійснювати будь-які дії на підставі інформації або матеріалів, розміщених на Платформі.

2.4. Крім цієї Угоди права і обов'язки Користувача регламентовані іншими документами, регулюючими надання окремих Сервісів і розміщеними у відповідних розділах Платформи, в тому числі будь-якими згодами, наданими Користувачем, а також Політикою обробки персональних даних. У разі суперечності між положеннями цієї Угоди і такими спеціальними документами, застосуванню підлягають останні.

2.5. Шляхом збереження налаштувань користувача, збору інформації про апаратне та програмне забезпечення Користувача, його поведінці при використанні Платформи та відстеження тенденцій в діях Користувача, наприклад, при виконанні пошуку, використовує файли cookie для поліпшення якості роботи Платформи та Сервісів, таргетування реклами, в статистичних та дослідницьких цілях. Продовжуючи користуватися Платформою, Користувач підтверджує свою згоду на використання файлів cookie. У разі незгоди Користувача з використанням даного типу файлів, Користувач повинен відповідним чином встановити налаштування свого браузера або не використовувати Платформу.

З питань обробки персональних даних звертатися за адресою електронної пошти: info@anywayanyday.com.


3. РЕЄСТРАЦІЯ
 

3.1. Для оформлення замовлень Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті чого для Користувача створюється Особистий кабінет, надаються логін і пароль для входу в нього.

3.2. Користувач має право мати тільки один Особистий кабінет. У разі порушення даного правила зайві Особисті кабінети Користувача можуть бути заблоковані.

3.3. Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну, повну та актуальну інформацію про себе, при цьому Правовласник залишає за собою право відмовити в реєстрації або припинити процес реєстрації нового Користувача на свій розсуд.

3.4. Персональна інформація Користувача зберігається і обробляється відповідно до умов Політики обробки персональних даних.

3.5. Користувач несе повну відповідальність за збереження і конфіденційність пароля, а також за будь-які дії, вчинені з використанням свого Особистого кабінету. Якщо не доведено зворотне, будь-яка дія, вчинена з використанням логіна і пароля такого Користувача, розглядаються як здійснена самим Користувачем, що тягне відповідні правові наслідки, за винятком випадків, коли Користувач повідомив про несанкціонований доступ до Сервісів за допомогою Особистого кабінету Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля.


4. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ


При використанні Платформи, отриманні доступу до Особистого кабінету і подальше використання Сервісів

 

4.1 Користувач зобов'язується:

4.1.1. дотримуватися положень чинного законодавства Російської Федерації, цієї Угоди та інших спеціальних документів;

4.1.2. надавати при реєстрації вірну, повну та актуальну інформацію про себе і про осіб, від імені яких такий Користувач використовує Сервіси, а також документи, що підтверджують достовірність такої інформації з метою підтвердження правомочності використання банківської картки і в інших випадках. Користувач приймає на себе всі можливі ризики, пов'язані з його діями по допущенню помилок, неточностей в наданні особистих даних;

4.1.3. оновлювати реєстраційні та інші персональні дані в разі зміни таких;

4.1.4. інформувати про несанкціонований доступ до Особистого кабінету та/або про несанкціоноване використання пароля та логіна Користувача;

 

4.2. Користувачеві забороняється:

4.2.1. видавати себе за іншу фізичну або юридичну особу, в тому числі за їх представника. При цьому, можлива реєстрація від імені та за дорученням іншої особи за умови отримання необхідних повноважень у порядку і формі, передбачених законодавством Російської Федерації;

4.2.2. будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, взлому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

4.2.3. здійснювати незаконні збір і обробку персональних даних інших осіб;

4.2.4. без попередньої письмової згоди Правовласника здійснювати відтворення, копіювання, переробку, розповсюдження, модифікацію та інше використання Контенту, Системи, Сайту, Мобільних додатків та інших Результатів інтелектуальної діяльності крім як в рамках функціоналу, наданого тим чи іншим Сервісом;

4.2.5. намагатися отримати несанкціонований доступ до інших комп'ютерних систем за допомогою використання Платформи;

4.2.6. використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Платформи;

4.2.7. публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси і шкідливі програми.

 

4.3. Користувач підтверджує і виражає свою згоду з тим, що Платформа або будь-які Сервіси, передбачені її функціоналом, в будь-який момент можуть бути недоступні через технічні причини. Правовласник залишає за собою право проводити необхідні профілактичні або інші роботи в будь-який час на свій розсуд без попереднього повідомлення користувачів.


5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 
Володарями прав щодо Контенту, Сайту, Системи, Мобільних додатків та інших Результатів інтелектуальної діяльності є Правовласник та/або треті особи у відповідних випадках. За винятком випадків, прямо передбачених законодавством Російської Федерації, Користувач має право використовувати Контент для особистого некомерційного використання, за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереження відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Використання Контенту, Сайту, Системи, Мобільних додатків та інших Результатів інтелектуальної діяльності дозволено Користувачу без спеціальної письмової згоди Правовласника виключно в рамках функціональних можливостей, передбачених Платформою.

6. САЙТИ І КОНТЕНТ ТРЕТІХ ОСІБ.
 

Платформа може містити посилання на сайти та інформаційні ресурси третіх осіб в мережі Інтернет, розміщені виключно для зручності користувачів. Правовласник не зобов'язаний відстежувати, вивчати і перевіряти сайти третіх осіб на предмет відповідності змісту законодавству Російської Федерації. Правовласник не заявляє про своє схвалення і не дає жодних оцінок сайтів третіх осіб або інформації, що міститься на даних сайтах, а також можливих результатів їх використання. Відповідальність за використання сайтів третіх осіб цілком покладається на Користувача. Правовласник несе відповідальність за рекламу, розміщену ним на Сайті, в межах, встановлених законодавством Російської Федерації.


7. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 

7.1. Користувач визнає і погоджується, що вся інформація і матеріали, розміщені на Платформі, надаються «як є». Правовласник не гарантує, що Платформа або будь-які послуги, передбачені її функціоналом, будуть відповідати конкретним цілям використання.

7.2. Користувач самостійно несе відповідальність за свої дії, пов'язані з використанням Платформи та Сервісів, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав та/або законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства Російської Федерації при використанні Платформи та Сервісів.

7.3. Правовласник ні за яких умов не гарантує Користувачеві:

7.3.1. відсутність збоїв і помилок в завантаженнях, затримок, невірної та (або) несвоєчасної доставки, видалення, втрати або не збереження будь-якої інформації, її якості і достовірності, в тому числі інформації Користувача, за винятком збереження персональних даних Користувача;

7.3.2. що якість будь-якого Сервісу, а також інформації, отриманої з використанням одного або декількох Сервісів, відповідають (відповідатимуть) вимогам і очікуванням Користувача;

7.3.3. що результати, які можуть бути отримані Користувачем з використанням Сервісів, будуть точними і надійними і можуть використовуватися для будь-яких цілей або в будь-якій якості (зокрема, для встановлення та (або) підтвердження будь-яких фактів).

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

8.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її розміщення на відповідній сторінці, передбаченої функціоналом Платформи, регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства Російської Федерації. Питання, не врегульовані в Угоді, підлягають вирішенню відповідно до законодавства Російської Федерації.

8.2. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.

8.3. Ця Угода складена російською мовою. Редакція іншою мовою є додатковою і розміщується за допомогою Платформи виключно для зручності Користувача. У разі виникнення розбіжностей між редакціями російською мовою і будь-якою іншому мовою, редакція російською мовою має переважну силу.

УГОДА ПРО ВИКОРИСТАННЯ 01.07.2017